O nás

Sme študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a členovia Bratislavského spolku medikov (BSM) a NECHCEME len sedieť nad knihami, ale CHCEME niečo aj zmeniť. Prostredníctvom mnohých projektov, ktoré zastrešuje okrem BSM aj Slovenská asociácia študentov medicíny (SloMSA) a Medzinárodná asociácia študentov medicíny (IFMSA) a k nim priliehajúcich špeciálnych školení a tréningov, sa medzi nami medikmi našli ochotní a odhodlaní jedinci, ktorí pre tento cieľ aj konajú.

PREČO?
V dnešnom svete ovládanom internetom je veľmi ľahké dostať sa k informáciám, ktoré nás zaujímajú. To platí aj pre deti a tínedžerov. Bohužiaľ, čomu však nedokážeme zabrániť je, či sa dozvedia „pravdivé“ a objektívne informácie. My, ako študenti medicíny, máme k istým témam bližšie a máme k nim aj potrebný odborný výklad.

AKO?
Prostredníctvom populárneho konceptu „peer education“ (neformálne vzdelávanie rovesníkov) organizujeme na stredných a základných školách interaktívne workshopy orientované na témy, ktoré súvisia so sexuálnou výchovou. Sú to:

  • Čo je to HIV? Prečo sa ho máme báť? Ako sa chrániť? Čo je AIDS?
  • Prvá gynekologická prehliadka, prečo je dôležitá? Čo je rakovina prsníka, krčka maternice? Hormonálna antikoncepcia – áno či nie? Kedy?
  • Men’s Issues (Chlapské záležitosti): Reprodukčný systém muža, rakovina semenníkov, pohlavne prenosné choroby…

Základnou ideou je využitie malého vekového rozdielu medzi žiakmi a nami. S otázkami v citlivej intímnej oblasti sa málokto zverí dospelej osobe a častokrát aj dospelí majú z takýchto otázok strach a boja sa, že nebudú vedieť deťom odpovedať. Preto je normálne, že sa radšej mladí ľudia rozprávajú medzi sebou, s kamarátmi. Snažíme sa interaktívnou formou a vytvorením dôverného a uvoľneného prostredia poskytnúť adekvátne informácie v oblastiach, ktoré ich zaujímajú, snažíme sa zabrániť šíreniu nesprávnych informácií a postojov alebo ich nasmerovať správnym smerom.

Partneri:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s